Tip: stem GroenLinks in plaats van D66

Begrijp me niet verkeerd, D66 is geen akelige partij. Ze zijn goed voor het milieu, goed voor onderwijs en goed voor vluchtelingen. Helaas zijn ze verder (economisch) rechts.

Hier is D66 niet zo goed in:

  1. Zorg: D66 behoudt het eigen risico. Dit is een extra klap van 380 euro voor mensen die onverwacht ziek worden, en een chronische belasting op ziek zijn voor chronisch zieken. Ja, de zorgvraag neemt een fractie toe, maar dat blijft zeer beperkt. Bovendien kun je je afvragen of het juist niet beter is als mensen een keer teveel naar de dokter gaan dan een keer te weinig, en dan later tegen veel hogere kosten met spoed opgenomen moeten worden. Ziek zijn is geen eigen risico!
  2. Gelijkheid: D66 heeft er het volste vertrouwen in dat als je maar goed onderwijs krijgt dat je dan alles kunt worden. Astronaut ofzo. Helaas is dat echt niet voor iedereen weggelegd. GroenLinks gelooft in goed onderwijs, en wil fors investeren om bijvoorbeeld de klassen te verkleinen, maar wij geloven ook dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid van jezelf. Soms wordt je ziek, soms heb je een handicap. Soms ben je nou eenmaal wat minder goed in leren. Ook dan verdien je een mooi leven, en daarom wil GroenLinks de gelijkheid vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door de belasting op arbeid voor lage en middeninkomens (tot modaal) te verlagen, en door belastingontwijking aan te pakken. Ook mensen die meer verdienen dan 150.000 euro per jaar gaan wat meer belasting betalen.
  3. Wegnemen van zorgen bij de PVV aanhang: D66 pleit voor een humaan vluchtelingenbeleid, en voor een goede omgang met mensen met een migratieachtergrond. Ze doen er echter niets aan om de onvrede weg te nemen die nu heerst bij een grote groep Nederlanders. Deze mensen hebben het idee hebben dat ze tot een onderklasse behoren die wordt onderdrukt door de elite. Bij GroenLinks willen we er zijn voor alle Nederlanders, ook voor degene die zichzelf nou eenmaal minder goed kunnen redden. Dit doen we door onze inspanningen op het gebied van zorg en gelijkheid.

Dit zijn de redenen waarom ik GroenLinks stem en geen D66. Jij moet je eigen keuze maken. Ga echter niet strategisch stemmen! (ook niet op GroenLinks) Dit is wat GroenLinks zegt over hun verschillen met D66 Dit is wat D66 zegt over hun verschillen met GroenLinks Beide partijen beweren dat ze de uitstoot van broeikasgassen het meeste verminderen. GroenLinks vermindert onze eigen uitstoot het meeste, maar D66 koopt (heel slim voor de doorrekening) Europese certificaten op waardoor andere landen minder kunnen uitstoten. GroenLinks wil het emissierechtensysteem hervormen waardoor het niet nodig is om zelf deze certificaten op te kopen. Als dat niet lukt kunnen we dat altijd nog doen. Het kost D66 immers maar 0,3 miljard. Opmerkingen van Gerard:

  1. Werkgelegenheid: Het CPB hanteert een model waarbij ze ervan uitgaan dat iedereen die werk zoekt dat ook zal vinden. Dit getal is dan ook beter te interpreteren als: hoeveelheid mensen die op zoek gaan naar werk. Dat neemt bij D66 inderdaad toe. Bij GroenLinks gaat het arbeidsaanbod echter een stuk meer omhoog dan bij D66, en stijgt het Bruto Binnenlands Product even sterk als bij D66. Lastig te interpreteren allemaal, maar het zal elkaar niet veel ontlopen.
  2. D66 geeft aan 1 miljard meer uit te geven aan onderwijs. Dat klopt, want zij begroten 3,8 miljard en GroenLinks (maar) 2,8 miljard. GroenLinks geeft echter 1,8 miljard meer uit aan milieu, en 1 miljard aan internationale samenwerking. Als je dat niet doet dan blijft er inderdaad nog meer geld over voor onderwijs.
  3. Op het gebied van de opvang van vluchtelingen scoort GroenLinks bij Oxfam Novib inderdaad iets slechter dan D66. Komt vooral omdat we over een aantal zaken (die we wel belangrijk vinden) niets zeggen in ons programma. Het gaat dan over makkelijkere naturalisatie en de huisvesting van vluchtelingen.
  4. D66 zegt “Ten slotte blijkt in de praktijk vaak dat GroenLinks geen verantwoordelijkheid wil of kan nemen.” Ik zeg dan: wat???
  5. Technisch: let er bij het vergelijken van de Gini-coëfficiënt in de CPB doorrekening op dat deze in de tabel van het CPB op pagina 18 uitgaat van veranderingen ten opzichte van het basispad. Bij D66 lijkt deze af te nemen, maar in totaal neemt de ongelijkheid nog steeds toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.