Bezoek aan Islamitisch Centrum Imam Malik

Het is woensdagavond 26 april. Op een koude avond, de dag voor koningsdag, verzamelen we ons op het pleintje voor Islamitisch Centrum Imam Malik, de moskee aan de Willem de Zwijgerlaan. De zon is nog niet helemaal onder, maar het plein ligt al in de schaduw.

Rachid Oucharia, bestuurslid van de moskee, staat al op ons te wachten. Als iedereen er is begint hij de rondleiding met de woorden: “Ik heb slechts één voorwaarde: geen blad voor de mond. Jullie mogen alles vragen!” Dat laten de GroenLinksers zich natuurlijk geen twee keer zeggen, en voor we het weten staan we een kwartier buiten in de kou naar de uitgebreide antwoorden van Rachid te luisteren. Naast het beantwoorden van vragen vertelt hij ook over de geschiedenis van de moskee. Deze is volledig zonder buitenlandse financiering gebouwd, en was in 2012 af.

Via de parkeergarage gaan we de moskee in, en bij de bewassingsruimte krijgen we te horen over de islamitische uitvaarten die ze volledig zelf organiseren. Vaak wordt de overledene daarna in het land van herkomst begraven.

Als we op onze sokken de gebedsruimte binnenstappen moeten we eerst nog stil zijn. Nieuwsuur is aanwezig, en ze schieten hun laatste shot. Staand op het heerlijk zachte tapijt krijgen we informatie over de islam zelf, en hoe hier binnen en buiten de moskee mee wordt omgegaan. Waar eerst de moskee volledig verlaten was beginnen nu langzaam mensen binnen te druppelen.

Voordat het gebed begint gaan we nog even naar de vrouwengebedsruimte, die als vide is uitgevoerd. Mannen en vrouwen kunnen gescheiden bidden, maar horen wel hetzelfde gebed.

Rachid is nog volop vragen aan het beantwoorden als de oproep tot het gebed door de moskee schalt. We verlaten de gebedsruimte en doen onze schoenen weer aan. Intussen horen we een stuk van het gebed (in het Arabisch), wat ook in de gangen goed te horen is.

Na de rondleiding blijven veel mensen buiten nog even napraten. Het bezoek heeft duidelijk indruk gemaakt. Rachid is nog beschikbaar voor vragen en een aantal mensen maakt hier dankbaar gebruik van.

Het is duidelijk dat één avond volstrekt onvoldoende is om alles te weten te komen, dus tijd om na te denken over een volgend moskeebezoek. Er zijn in Leiden nog twee andere moskeeën waar we ook benieuwd naar zijn.

Wil je zelf een keer een rondleiding door deze moskee? Vanaf 10 personen kan er een rondleiding worden georganiseerd, maar je kunt altijd even contact opnemen met Rachid via r.oucharia@icimleiden.nl. Misschien is er een rondleiding waar je bij kunt aansluiten.