Het gaat niet om de foto

De kapstok van een basisschool. Foto door Onderwijsgek, CC-BY-SA 3.0.

De rechter veroordeelde de school voor discriminatie. Terecht. Dit laat zien hoe goed we moeten opletten.

Het klinkt zo banaal. Ouders die een school aanklagen omdat hun kind niet op de klassenfoto staat. Doet je ook denken aan dat kleinzielige geklaag over Zwarte Piet. Oh, is dat wel degelijk discriminatie? Dan moeten we ook eens naar deze kwestie kijken. Het gaat namelijk niet om de foto. Dit laat zien hoe onopvallend discriminatie kan zijn, en hoe goed we moeten opletten.

Eerst de feiten. We weten dat er gepland was dat de schoolfotograaf zou langskomen op 24 september 2015, toevallig ook de datum van het offerfeest. De ouders hebben verlof aangevraagd voor die dag. Dit is toegekend. De school heeft de fotograaf toch op de betreffende datum laten komen, en die heeft een klassenfoto gemaakt waar de kinderen niet op stonden. Achteraf is er door de adjunct-directeur een andere foto gemaakt met alle kinderen.

De school geeft aan dat de nieuwe foto in de klas is opgehangen, en dat deze ook aan de ouders ter beschikking is gesteld. Tevens geeft de school aan dat ze hun excuses hebben aangeboden.

De ouders geven aan dat dit niet op deze manier gebeurd is, en zijn naar de rechter gestapt. Lees vooral ook zelf het vonnis.

Wetten zijn ervoor om mensen tegen elkaar te beschermen. In dit geval beschermt de wet de ouders tegen discriminatie door de school. Stel nu dat een school kwaadwillend zou zijn, dan zouden ze op alle islamitische feestdagen bijzondere activiteiten kunnen plannen. Dan kunnen die lekker zonder moslims. Volgens de wet mag dit onderscheid niet gemaakt worden. Gebeurt dat wel dan geldt het als discriminatie. Of het per ongeluk of expres is speelt zelfs geen rol.

Heeft de beslissing van de school om de schoolfotograaf toch op deze dag te laten komen de kinderen benadeeld op basis van hun geloof? Ja, is het antwoord van de rechter. Zij konden immers vanwege hun geloof niet aanwezig zijn en stonden toen niet op de foto.

Als je daar bij optelt dat de school niet kan aantonen dat de nieuwe foto’s zijn opgehangen, dat de ouders de beschikking over deze foto konden krijgen en dat excuses zijn aangeboden, dan wordt het voor de school wel een slecht verhaal. Dokken dus – het geld gaat toch naar een goed doel – en voortaan niet meer doen.

Dit artikel is ook verschenen op Joop.nl.